Thuiswerken? Houd controle op privacy!

controlprivacy helpt uw organisatie

In deze tijd van coronacrisis moet er ook aandacht blijven voor de persoonlijke levenssfeer. Zowel op organisatorisch als op praktisch, juridisch, technisch en communicatief vlak. Intern en extern. De missie en visie blijven centraal staan, maar dingen moeten niet onnodig fout gaan, Hieraan kan ControlPrivacy, een bijdrage leveren.

Nu veel mensen thuiswerken, betekent dit ook dat veel gevoelige en persoonlijke gegevens op andere manieren en andere plekken worden verwerkt. Voorkom onnodige risico’s. ControlPrivacy helpt uw organisatie ook daarmee concreet verder.

En: dank aan iedereen in de medische en andere cruciale functies, die vanwege het Coronavirus extra risico nemen voor onze gezondheid!

wat wij doen

afwegingen

Afbeelding2zw

privacy, THE BRIGHT WAY

Privacy is een containerbegrip en gaat over veel. Juristen, ICT-ers, salesmanagers en ketenpartners zitten te vaak op hun eigen eiland en zien onvoldoende waar het om gaat: uw product helpt ons verder.

ControlPrivacy begrijpt dat en helpt u vooruit. Privacy hoeft u daarbij niet te hinderen, kan vaak zelfs helpen. Het ControlPrivacy-diagram helpt bij het vaststellen waar je als organisatie echt mee aan de slag moet. En wij denken en werken mee om dat te realiseren.

Daarbij hebben we bijzondere aandacht  om privacy positief en productief in te zetten. Een duidelijk en realiseerbaar voorbeeld daarvan is: vertrouwen van klanten en cliënten is goed, ze gewoon laten zien wat je doet is beter.

VISIE & Ondersteuning

Control Privacy ondersteunt bij het voorbereiden op de uitdagingen:

• Strategisch advies voor visie en aanpak

• Vaststellen wat moet gebeuren op welke onderdelen

• Traject adviseren met prioriteiten

• Bewustzijn en noodzakelijke kennis op peil brengen met trainingen. Die worden in korte tijd gemaakt met ControlPrivacy systematiek en leiden tot effectieve, praktijkgerichte trainingen waar professionals na de training direct mee aan de slag kunnen
Management en verantwoordelijke adviseren op witte vlekken in de praktijk (output trainingen)

• Begeleiding van trajectuitvoering

Huur uw functionaris gegevensbescherming op jaarbasis in

Sinds kort verleent platform ControlPrivacy deze nieuwe dienst. Er blijkt veel behoefte aan en de kwaliteit die we kunnen leveren blijkt vaak hoger dan wat de organisaties zelf kunnen organiseren, terwijl de kosten lager zijn.

Bekijk onze dienstverlening in de factsheet (pdf).

Voor een vrijblijvende kennismaking en bespreking van de dienstverlening kunt u contact met ons opnemen.

Expertise

Wilmar Hendriks, Initiatiefnemer en Adviseur

Lees meer over Wilmar

Wilmar Hendriks is een breed ervaren professional, specifiek op het dossier privacy. Creatief en doelgericht, innoverend en verbindend. Hij was projectleider bij het Programma Sociaal Domein, Uitwisseling Persoonsgegevens en Privacy, waar aangepaste wetgeving voor regie in sociaal domein (WMO, Jeugd, Participatie en GSH) is geïnitieerd. Bij Gemeente Amsterdam was hij lange tijd verantwoordelijk voor privacy bij Maatschappelijke Ontwikkeling, later het domein Onderwijs, Jeugd en Zorg. Hij was regionaal programmamanager decentralisatie Jeugdwet. Hij schreef mee aan het stedelijk privacybeleid en schreef o.a. het huishoudelijk reglement van de Commissie persoonsgegevens Amsterdam. Hij werkt als FG bij PPO Rotterdam, adviseert talrijke gemeenten en organisaties, waaronder raad van advies Stichting Privacy First en Jurylid Nederlandse Privacy Awards. Hij ontwikkelt trainingen en traint professionals in de breedte van het Sociaal Domein. Altijd geënt op toepasbaarheid in het dagelijks werk rond de trias: bewustzijn, (bruikbare) kennis en handreikingen. Sterke focus op toepasbare en merkbare interventies.

Beleving van de betrokkene staat bij Wilmar centraal. Met aandacht voor constructieve inzet van transparantie: als werktuig in plaats van plicht. En aandacht voor werkbaarheid voor professionals. Bij implementatietrajecten heeft hij extra aandacht voor het betrekken van betrokkenen, waar dat toevoegt.

Selina Brondijk-Kossen, Jurist

Lees meer over Selina

“Ik ben een praktische denker met hart voor privacy vraagstukken in het sociaal domein. Daarbij kijk ik naar wat wel mogelijk is binnen de grenzen van de wet. Het recht op privacy is een mensenrecht en een grondrecht. Het gaat daarbij wat mij betreft over respect voor hoe anderen wensen te leven en over hoe je zelf behandeld zou willen worden. Met die menselijke maat als inslag zijn de meeste privacy vraagstukken prima op te lossen. Naast privacy neem ik altijd de bredere context van het vraagstuk in ogenschouw. Het geeft me voldoening als de mensen die ik adviseer met mijn advies steviger kunnen opereren in de weerbarstige dagelijkse praktijk.”

Johannes Homan, Jurist

Lees meer over Johannes

“Veel mensen denken dat er een nieuwe wereld is gestart na de invoering van de AVG op 26 mei 2018. Gelukkig is dat niet het geval. We hebben ons bang laten maken dat de AP allemaal boetes zou gaan uitdelen. En daardoor zijn veel mensen in een kramp geschoten. Dat is nergens voor nodig. Ja, de AVG heeft wel een aantal zaken gewijzigd. Zo moet je als organisatie goed nadenken waarom je persoonsgegevens verwerkt en moet je verantwoorden waarom je persoonsgegevens verwerkt. En dan vooral als de verwerking schuurt of in strijd is met de AVG. Zo zorg je ervoor dat je organisatie door kan en je tegelijkertijd de rechten van betrokkenen respecteert. Want de AVG geeft betrokkenen wel meer rechten. En terecht.

Ik beschouw mezelf als een praktische jurist. Ik kijk niet naar wat niet mag, maar onderzoek hoe je het als organisatie zo kunt organiseren dat het wel kan, zonder daarbij de regels van de AVG te overtreden. Ik heb veel ervaring in het gemeentelijke domein en vraag me constant af hoe het systeem ten dienste kan zijn aan de inwoners.”

Referenties

Ulco van de Pol, Voorzitter Commissie Persoonsgegevens Amsterdam, Juridisch adviseur BZK, onder meer vm. Raadsheer, Regionaal Ombudsman Amsterdam, lid/ plv voorzitter CBP (nu de AP):

“Wilmar Hendriks weet op een plezierige en overtuigende wijze presentaties te verzorgen en initiatieven te ontwikkelen. Ik heb hem als Ombudsman van de gemeente Amsterdam en als voorzitter van de Commissie Persoonsgegevens Amsterdam (adviescommissie voor het college van B&W) diverse malen meegemaakt. Hij valt op door een combinatie van deskundigheid en betrokkenheid en naar vorm en inhoud op zijn publiek afgestemde presentatie. Vanuit zijn functie in het jeugddomein heeft hij met steun van zijn directie de de Externe Adviesgroep Privacy Jeugd opgericht. De kern hiervan was om ouders en kinderen/jeugdigen zelf aan het woord te laten over wat hen bezighield op het vaak abstracte terrein van privacy. Dit heeft onder meer geleid tot een aanzienlijke aanpassing van de veel te juridische geformuleerde vraag en antwoordcombinaties op de website van de gemeente. In het verlengde hiervan is in oktober 2017 in de raadszaal van het Amsterdamse stadhuis een inspirerende bijeenkomst gehouden met jongeren. Ouders, leraren, kinderombudsman en anderen. Jongeren kregen hierbij alle ruimte om hun mening te geven over hoe er – op school – met informatie over hen moest worden omgegaan.”Nooit achter mijn rug om….”

contact

Voor meer informatie, beschikbaarheid en offertes, neem contact op.

ControlPrivacy is bereikbaar via Wilmar M.J. Hendriks
06 5172 4372
mail@wilmarhendriks.nl/ mail@controlprivacy.nl

Laatste Tweets

#ControlPrivacy Ondanks veel onzekerheid is het mooi om de eigen boodschap in de praktijk te brengen: niet stilzitten, wel aanpassen.

De #CoronaApp wordt veel besproken en #Privacy wordt daarbij veel genoemd, ook in ons land. Maar het echte doel, de werking en de rest zijn nog heel onduidelijk. #Lubach presenteert het vlijmscherp: https://youtu.be/S2g0GiCHyJE

Zonder het nu in de praktijk onderkennen van het tempo van innovatie, loopt overheid en publieke sector enorme schade op. Samenwerking met de private sector is daarbij noodzakelijk. Garage2020 brengt dit in de praktijk: niet lu…. maar poetsen! https://lnkd.in/eDrDg98