Control over geld zijn we aan gewend.

Control over persoonlijke data is iets waar we nog een flinke weg te gaan hebben. Maar er valt veel te bereiken, met respect voor de doelgroep.”

Goed nieuws: zorgvuldige omgang met persoonlijke data kan heel wat bijdragen aan effect en succes. 25 mei 2018 eindigde de overgangstermijn naar de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De wet gaat boven landelijke wetgeving en geldt voor iedereen in de Europese Unie. Vooral organisaties die structureel persoonlijke data verwerken moeten hieraan aandacht besteden.

wat wij doen

privacy, THE BRIGHT WAY

Privacy is een containerbegrip en gaat over veel. Managers denken vaak aan de belasting en belemmering van hun bedrijfsproces, juristen zien primair de wettelijke kaders, ICTers vooral de technische vereisten.

Door deze -allemaal relevante- invalshoeken is het moeilijk om elkaar te vinden in dit dossier en lastig uit te vinden wat je als eerste moet aanpakken. Het diagram met de achterliggende afwegingen helpt met het vaststellen waar je als organisatie mee aan de slag moet. Er zit geen verplichte volgorde in, niet alle onderdelen zijn voor alle organisaties belangrijk en het is ook niet bedoeld om een nieuwe definitie van privacy te maken. Maar het werkt wel om als verantwoordelijke te snappen waar het over kan gaan.

ControlPrivacy ondersteunt pragmatisch en kijkt vooral mee naar manieren die de nieuwe wet en aandacht bieden om het positief in te zetten voor de organisatie.

afwegingen

VISIE & Ondersteuning

Control Privacy ondersteunt bij het voorbereiden op de uitdagingen:

  • Strategisch advies voor visie en aanpak
  • Vaststellen wat moet gebeuren op welke onderdelen
  • Traject adviseren met prioriteiten
  • Bewustzijn en noodzakelijke kennis op peil brengen met trainingen. Die worden in korte tijd gemaakt met ControlPrivacy systematiek en leiden tot effectieve, praktijkgerichte trainingen waar professionals na de training direct mee aan de slag kunnen
    Management en verantwoordelijke adviseren op witte vlekken in de praktijk (output trainingen)
  • Begeleiding van trajectuitvoering

Huur uw functionaris gegevensbescherming op jaarbasis in

Sinds kort verleent platform ControlPrivacy deze nieuwe dienst. Er blijkt veel behoefte aan en de kwaliteit die we kunnen leveren blijkt vaak hoger dan wat de organisaties zelf kunnen organiseren, terwijl de kosten lager zijn.

Bekijk onze dienstverlening in de factsheet (pdf).

Voor een vrijblijvende kennismaking en bespreking van de dienstverlening kunt u contact met ons opnemen.

Expertise

Initiatiefnemer Wilmar Hendriks is een breed ervaren professional, specifiek op het dossier privacy. Creatief en doelgericht, innoverend en verbindend. Hij was projectleider bij het Programma Sociaal Domein, Uitwisseling Persoonsgegevens en Privacy, waar aangepaste wetgeving voor regie in sociaal domein (WMO, Jeugd, Participatie en GSH) is geïnitieerd. Bij Gemeente Amsterdam was hij lange tijd verantwoordelijk voor privacy bij Maatschappelijke Ontwikkeling, later het domein Onderwijs, Jeugd en Zorg. Hij was regionaal programmamanager decentralisatie Jeugdwet. Hij schreef mee aan het stedelijk privacybeleid en schreef o.a. het huishoudelijk reglement van de Commissie persoonsgegevens Amsterdam. Hij werkt als FG bij PPO Rotterdam, adviseert talrijke gemeenten en organisaties, waaronder raad van advies Stichting Privacy First en Jurylid Nederlandse Privacy Awards. Hij ontwikkelt trainingen en traint professionals in de breedte van het Sociaal Domein. Altijd geënt op toepasbaarheid in het dagelijks werk rond de trias: bewustzijn, (bruikbare) kennis en handreikingen. Sterke focus op toepasbare en merkbare interventies.

Beleving van de betrokkene staat bij Wilmar centraal. Met aandacht voor constructieve inzet van transparantie: als werktuig in plaats van plicht. En aandacht voor werkbaarheid voor professionals. Bij implementatietrajecten heeft hij extra aandacht voor het betrekken van betrokkenen, waar dat toevoegt.

wat anderen zeggen

Ulco van de Pol, Voorzitter Commissie Persoonsgegevens Amsterdam, Juridisch adviseur BZK, onder meer vm. Raadsheer, Regionaal Ombudsman Amsterdam, lid/ plv voorzitter CBP (nu de AP):

“Wilmar Hendriks weet op een plezierige en overtuigende wijze presentaties te verzorgen en initiatieven te ontwikkelen. Ik heb hem als Ombudsman van de gemeente Amsterdam en als voorzitter van de Commissie Persoonsgegevens Amsterdam (adviescommissie voor het college van B&W) diverse malen meegemaakt. Hij valt op door een combinatie van deskundigheid en betrokkenheid en naar vorm en inhoud op zijn publiek afgestemde presentatie. Vanuit zijn functie in het jeugddomein heeft hij met steun van zijn directie de de Externe Adviesgroep Privacy Jeugd opgericht. De kern hiervan was om ouders en kinderen/jeugdigen zelf aan het woord te laten over wat hen bezighield op het vaak abstracte terrein van privacy. Dit heeft onder meer geleid tot een aanzienlijke aanpassing van de veel te juridische geformuleerde vraag en antwoordcombinaties op de website van de gemeente. In het verlengde hiervan is in oktober 2017 in de raadszaal van het Amsterdamse stadhuis een inspirerende bijeenkomst gehouden met jongeren. Ouders, leraren, kinderombudsman en anderen. Jongeren kregen hierbij alle ruimte om hun mening te geven over hoe er – op school – met informatie over hen moest worden omgegaan.”Nooit achter mijn rug om….”

contact

Voor meer informatie, beschikbaarheid en offertes, neem contact op.

ControlPrivacy is bereikbaar via Wilmar M.J. Hendriks
06 5172 4372
mail@wilmarhendriks.nl/ mail@controlprivacy.nl

Laatste Tweets

Zonder het nu in de praktijk onderkennen van het tempo van innovatie, loopt overheid en publieke sector enorme schade op. Samenwerking met de private sector is daarbij noodzakelijk. Garage2020 brengt dit in de praktijk: niet lu…. maar poetsen! https://lnkd.in/eDrDg98

Tot 1 oktober aanmelden: Nederlandse Privacy Awards. En ik zit vanaf nu in de jury 🤓 https://www.linkedin.com/posts/wilmar-hendriks-b059548_home-activity-6582163884730265600-Xsgs