Thuiswerken? Houd controle op privacy!

controlprivacy helpt uw organisatie

In deze tijd van coronacrisis moet er ook aandacht blijven voor de persoonlijke levenssfeer. Zowel op organisatorisch als op praktisch, juridisch, technisch en communicatief vlak. Intern en extern. De missie en visie blijven centraal staan, maar dingen moeten niet onnodig fout gaan, Hieraan kan ControlPrivacy, een bijdrage leveren.

Nu veel mensen thuiswerken, betekent dit ook dat veel gevoelige en persoonlijke gegevens op andere manieren en andere plekken worden verwerkt. Voorkom onnodige risico’s. ControlPrivacy helpt uw organisatie ook daarmee concreet verder.

En: dank aan iedereen in de medische en andere cruciale functies, die vanwege het Coronavirus extra risico nemen voor onze gezondheid!

wat wij doen

afwegingen

privacy, THE BRIGHT WAY

Privacy is een containerbegrip en gaat over veel. Juristen, ICT-ers, salesmanagers en ketenpartners zitten te vaak op hun eigen eiland en zien onvoldoende waar het om gaat: uw product helpt ons verder.

ControlPrivacy begrijpt dat en helpt u vooruit. Privacy hoeft u daarbij niet te hinderen, kan vaak zelfs helpen. Het ControlPrivacy-diagram helpt bij het vaststellen waar je als organisatie echt mee aan de slag moet. En wij denken en werken mee om dat te realiseren.

Daarbij hebben we bijzondere aandacht  om privacy positief en productief in te zetten. Een duidelijk en realiseerbaar voorbeeld daarvan is: vertrouwen van klanten en cliënten is goed, ze gewoon laten zien wat je doet is beter.

VISIE & Ondersteuning

Control Privacy ondersteunt bij het voorbereiden op de uitdagingen:

• Strategisch advies voor visie en aanpak

• Vaststellen wat moet gebeuren op welke onderdelen

• Traject adviseren met prioriteiten

• Bewustzijn en noodzakelijke kennis op peil brengen met trainingen. Die worden in korte tijd gemaakt met ControlPrivacy systematiek en leiden tot effectieve, praktijkgerichte trainingen waar professionals na de training direct mee aan de slag kunnen
Management en verantwoordelijke adviseren op witte vlekken in de praktijk (output trainingen)

• Begeleiding van trajectuitvoering

Huur uw functionaris gegevensbescherming op jaarbasis in

Sinds kort verleent platform ControlPrivacy deze nieuwe dienst. Er blijkt veel behoefte aan en de kwaliteit die we kunnen leveren blijkt vaak hoger dan wat de organisaties zelf kunnen organiseren, terwijl de kosten lager zijn.

Bekijk onze dienstverlening in de factsheet (pdf).

Voor een vrijblijvende kennismaking en bespreking van de dienstverlening kunt u contact met ons opnemen.

Expertise

Wilmar Hendriks, Initiatiefnemer en Adviseur

Lees meer over Wilmar

Wilmar Hendriks is een ervaren privacy expert en consultant, van praktisch tot bestuurlijk niveau. Doelgericht, innovatief en verbindend. “Ik was landelijk projectleider bij het Programma Sociaal Domein, Uitwisseling Persoonsgegevens en Privacy, waaruit nu de Wams wetgeving voor regie in sociaal domein (WMO, Jeugd, Participatie en GSH)  voortkomt. Bij Gemeente Amsterdam was ik lange tijd verantwoordelijk voor privacy in het domein Onderwijs, Jeugd en Zorg en schreefmee aan o.a. stedelijk privacybeleid. De tendens van meer integrale aanpak door de overheid leerde ik intensief kennen in mijn rol van regionaal programmamanager decentralisatie Jeugdwet voor Amsterdam Amstelland, Zaanstreek Waterland en Haarlemmermeer. En bij Jeugdwet uitvoering in Amsterdam initieerde ik ook een externe adviesgroep privacy; Een van mijn vaak gebezigde uitspraken is: de term Betrokkene is gebaseerd op een werkwoord!”

Hij werkt nu als FG bij PPO Rotterdam, adviseert talrijke gemeenten en organisaties, waaronder raad van advies Stichting Privacy First en Juryvoorzitter bij de Nederlandse Privacy Awards. Daarnaast ontwikkelt en geeft hij privacytrainingen die het doel van het werk centraal houden: “Bewustzijn, noodzakelijke kennis en gebruik van handreikingen is wat je een professional moet meegeven als organisatie. Voor de rest moet je de zaken voor ze geregeld hebben, zonder dichte deuren.”

“Met ControlPrivacy leveren we expertise met constructieve inzet van transparantie: privacy inzetten als gereedschap, niet als verplicht ‘vinkje’.

Selina Brondijk-Kossen, Jurist

Lees meer over Selina

“Ik ben een praktische denker met hart voor privacy vraagstukken in het sociaal domein. Daarbij kijk ik naar wat wel mogelijk is binnen de grenzen van de wet. Het recht op privacy is een mensenrecht en een grondrecht. Het gaat daarbij wat mij betreft over respect voor hoe anderen wensen te leven en over hoe je zelf behandeld zou willen worden. Met die menselijke maat als inslag zijn de meeste privacy vraagstukken prima op te lossen. Naast privacy neem ik altijd de bredere context van het vraagstuk in ogenschouw. Het geeft me voldoening als de mensen die ik adviseer met mijn advies steviger kunnen opereren in de weerbarstige dagelijkse praktijk.”

Roswitha Talen, Jurist

Lees meer over Roswitha

“Tegenwoordig hoor je vaak dat iets niet mag vanwege privacywetgeving. Dit is veelal het gevolg van onvoldoende kennis over of een onjuiste toepassing van deze privacywetgeving. Wil je weten wat wel kan, en hoe je dit het beste kan aanpakken? Dan ben je bij mij aan het juiste adres. Uiteraard zijn er ook grenzen. En terecht. Deze zal ik ook duidelijk aangeven, maar ik zal altijd meedenken aan een oplossing. Wat is er wél mogelijk?

Ik heb veel kennis en ervaring op het gebied van privacy, zoals de AVG en de Wet politiegegevens. Ik breng dit met veel enthousiasme en energie over op anderen. Ik ben praktisch ingesteld en kom graag met goede voorbeelden en concrete handvatten, het liefst met een dosis humor. Mijn adviezen zijn praktisch en helder. Geen langdradige juridische rompslomp zonder eenduidige conclusies. Met mijn advies is helder wat je moet doen, of welke keuzes er allemaal zijn.

Wil je bijvoorbeeld weten welke informatie de politie mag verstrekken of wil je weten wanneer een burger nu eigenlijk inzage kan doen? Heb je meer behoefte aan informatie op welke manier je data het beste op kunt slaan? Wil je misschien een interactieve training of toch liever een persoonlijk consult over de gevolgen voor de verwerking van persoonsgegevens door BOA’s nu ze onder de Wpg vallen? Dan heb je in mij de juiste persoon gevonden!

Mijn passie mag duidelijk zijn: het verbinden van mensen met deze materie. Ik kan dan ook putten uit meerdere jaren ervaring in gecompliceerde privacythema’s in zowel het publieke als private domein. Met veel enthousiasme breng ik de mensen graag op de hoogte van de do’s en dont’s op dit onderwerp.

Kortom, dataprotectie is mijn ding! Die van jou ook of wil je hier meer over weten? Neem contact met me op en je privacy(policy) zal nooit meer hetzelfde zijn.”

Esther van Herk, Jurist

Lees meer over Esther

“Als je niets te verbergen hebt, moet het toch kunnen? Nee, privacy draait niet om het verbergen van informatie, maar om het beschermen van persoonsgegevens. Het is een fundamenteel mensenrecht. Of je nu wel of niet iets te verbergen hebt, niemand hoeft dat te weten. Privacy wordt vaak als vervelend ervaren of gezien als obstakel bij het uitvoeren van de werkzaamheden. Dit is onterecht omdat er, ondanks de grenzen, veel mogelijk is binnen de privacywetgeving. Ik ben een pragmatische jurist en gefocust op deze mogelijkheden.

Ik heb veel kennis en ervaring op het gebied van privacy, zoals de Algemene verordening gegevensbescherming en de Wet politiegegevens. Ook heb ik meerdere jaren ervaring als procesvertegenwoordiger op het gebied van privacy. Met duidelijke voorbeelden en veel enthousiasme breng ik mijn kennis over op anderen. Ik vind het belangrijk dat mijn advies voor iedereen begrijpelijk is. Het geeft me voldoening als de mensen die ik adviseer enthousiast worden over en zich meer bewust zijn van privacy.

Heb je te maken met de Wet politiegegevens en de Algemene verordening gegevensbescherming en wil je duidelijk hebben wanneer welke wet van toepassing is en wat er binnen de kaders van deze wetgevingen allemaal mogelijk is? Wil je een training of een persoonlijk advies over de verwerking van persoonsgegevens door BOA’s nu ze onder de Wet politiegegevens vallen? Moet er een data protection impact assessment of een convenant in het kader van een samenwerkingsverband worden opgesteld? Neem dan contact met mij op.”

Johannes Homan, Jurist

Lees meer over Johannes

“Veel mensen denken dat er een nieuwe wereld is gestart na de invoering van de AVG op 26 mei 2018. Gelukkig is dat niet het geval. We hebben ons bang laten maken dat de AP allemaal boetes zou gaan uitdelen. En daardoor zijn veel mensen in een kramp geschoten. Dat is nergens voor nodig. Ja, de AVG heeft wel een aantal zaken gewijzigd. Zo moet je als organisatie goed nadenken waarom je persoonsgegevens verwerkt en moet je verantwoorden waarom je persoonsgegevens verwerkt. En dan vooral als de verwerking schuurt of in strijd is met de AVG. Zo zorg je ervoor dat je organisatie door kan en je tegelijkertijd de rechten van betrokkenen respecteert. Want de AVG geeft betrokkenen wel meer rechten. En terecht.

Ik beschouw mezelf als een praktische jurist. Ik kijk niet naar wat niet mag, maar onderzoek hoe je het als organisatie zo kunt organiseren dat het wel kan, zonder daarbij de regels van de AVG te overtreden. Ik heb veel ervaring in het gemeentelijke domein en vraag me constant af hoe het systeem ten dienste kan zijn aan de inwoners.”

Referenties

Ulco van de Pol, Voorzitter Commissie Persoonsgegevens Amsterdam, Juridisch adviseur BZK, onder meer vm. Raadsheer, Regionaal Ombudsman Amsterdam, lid/ plv voorzitter CBP (nu de AP):

“Wilmar Hendriks weet op een plezierige en overtuigende wijze presentaties te verzorgen en initiatieven te ontwikkelen. Ik heb hem als Ombudsman van de gemeente Amsterdam en als voorzitter van de Commissie Persoonsgegevens Amsterdam (adviescommissie voor het college van B&W) diverse malen meegemaakt. Hij valt op door een combinatie van deskundigheid en betrokkenheid en naar vorm en inhoud op zijn publiek afgestemde presentatie. Vanuit zijn functie in het jeugddomein heeft hij met steun van zijn directie de de Externe Adviesgroep Privacy Jeugd opgericht. De kern hiervan was om ouders en kinderen/jeugdigen zelf aan het woord te laten over wat hen bezighield op het vaak abstracte terrein van privacy. Dit heeft onder meer geleid tot een aanzienlijke aanpassing van de veel te juridische geformuleerde vraag en antwoordcombinaties op de website van de gemeente. In het verlengde hiervan is in oktober 2017 in de raadszaal van het Amsterdamse stadhuis een inspirerende bijeenkomst gehouden met jongeren. Ouders, leraren, kinderombudsman en anderen. Jongeren kregen hierbij alle ruimte om hun mening te geven over hoe er – op school – met informatie over hen moest worden omgegaan.”Nooit achter mijn rug om….”

contact

Voor meer informatie, beschikbaarheid en offertes, neem contact op.

ControlPrivacy is bereikbaar via Wilmar M.J. Hendriks
06 5172 4372
mail@wilmarhendriks.nl/ mail@controlprivacy.nl

    Laatste Tweets

    #ControlPrivacy Ondanks veel onzekerheid is het mooi om de eigen boodschap in de praktijk te brengen: niet stilzitten, wel aanpassen.

    De #CoronaApp wordt veel besproken en #Privacy wordt daarbij veel genoemd, ook in ons land. Maar het echte doel, de werking en de rest zijn nog heel onduidelijk. #Lubach presenteert het vlijmscherp: https://youtu.be/S2g0GiCHyJE

    Zonder het nu in de praktijk onderkennen van het tempo van innovatie, loopt overheid en publieke sector enorme schade op. Samenwerking met de private sector is daarbij noodzakelijk. Garage2020 brengt dit in de praktijk: niet lu…. maar poetsen! https://lnkd.in/eDrDg98