Privacy, the bright way

ControlPrivacy werkt op veel manieren mee aan verbeterde verwerking van gegevens, vooral in het Sociaal Domein en waar dit andere domeinen raakt. Juist als het gevoelig en complex wordt, belemmeringen ontstaan.

ControlPrivacy begrijpt dat uw doel centraal staat en helpt u vooruit. En ControlPrivacy bouwt bruggen, verbindt ketenpartners in de praktijk.

Het goede nieuws: Privacy vereist aandacht, maar hoeft u niet te belemmeren. Aandacht voor zorgvuldige verwerking kan u zelfs juist helpen.

Advies

Advies en ondersteuning

ControlPrivacy levert expertise voor programma’s en projecten, Denk aan regionale en interdisciplinaire samenwerking. Juist waar verschillende wettelijke grondslagen, taken, doelen en andere kaders en codes gelden. Onze expertise voorkomt hierop vastlopen.

Er worden flexibele afspraken voor gemiddelde ureninzet voor een periode gemaakt, met een vast aanspreekpunt, waarbij binnen ControlPrivacy de expertise wordt ingezet die op dat moment noodzakelijk is.

Incidenteel advies

ControlPrivacy levert expertise op specifieke vraagstukken waar uw organisatie tegenaan loopt. Dit is mogelijk, wanneer de (vermoedelijk) vereiste expertise beschikbaar is, binnen een dag starten, op basis van een heel eenvoudige overeenkomst.

Strippenkaart complexe vragen

Meestal zijn rollen op vlak van privacy advies belegd in organisaties. Daar kunnen buiten programma’s en projecten om vragen worden neergelegd over privacy.

Maar professionals in deze rollen komen soms kwesties tegen waar ze in discussie komen met andere collega’s of organisaties, waar ze net de expertise missen, die meer structurele interventies vragen of waarvoor ze simpelweg geen tijd hebben.

Dan biedt ControlPrivacy de optie om per jaar een aantal uren expertise in te kopen, die kunnen worden ingezet wanneer nodig.

Training

Algemene trainingen

ControlPrivacy maakt en geeft al jaren trainingen op onder meer de volgende thema’s

  • Gegevensverwerking in Wijk- en Buurtteams
  • Pettenproblematiek in ketensamenwerking
  • WAMS, wat gaat dat betekenen
  • Integrale aanpak sociaal domein
  • AVG en WPG komen elkaar tegen wat nu?

Maatwerk training

ControlPrivacy maakt en geeft al jaren maatwerk trainingen voor bijzondere processen, casuïstiek, of organisatie.

Voorbeelden:

  • Bewustzijn en minimale (basis)kennis bij bestuur/management
  • Lokale afspraken in samenwerkingsverbanden
  • Speciale overleg afspraken tussen OOV en Hulpaanbieders
  • Huwelijksdwang en achterlating
  • Vage signalen seksueel misbruik minderjarigen

Diensten

FG structureel extern ingezet

ControlPrivacy vervult de rol van Functionaris gegevensbescherming in het kader van de AVG. Hiervoor worden uitsluitend de meest ervaren senior mensen ingezet, omdat dit gaat om toezicht op uitvoering van de AVG, waaronder onafhankelijk, gevraagd en ongevraagd, advies. De inzet in uren is relatief beperkt, wat intern beleggen vaak lastig maakt. Ook omdat interne inzet de onafhankelijkheid van deze rol vaak belemmert.

PO structureel extern ingezet

Privacy Officer, aandachtsfunctionaris of privacyfunctionaris, verschillende namen voor de rol van Aanspreekpunt op het gebied van privacy. Bij veel organisaties komt degene die deze rol heeft uit een specifieke achtergrond (juridisch, technisch of juist inhoudelijk gericht). Dan kan expertise op een of meer van die gebieden ontbreken. ControlPrivacy levert deze expertise als aanvulling op die rol. Dit kan op basis van een flexibel gemiddeld aantal uren per week. En met voorrang bij inzet wanneer extra tijd wordt gevraagd.

Strategische privacy ondersteuning extern ingezet

In directies en raden van bestuur, toezicht of advies is de expertise en ervaring vaak vooral op de inhoudelijke missie van de organisatie gericht. Maar ook daar komen steeds vaker belangrijke kwesties op de agenda, waarover besluiten met gevolgen genomen moeten worden. ControlPrivacy ondersteunt deze gremia via hun meest ervaren experts. Low profile, maar met inhoudelijk goede uitleg aan, en onderbouwing namens, de verantwoordelijken.

Expertise

Wilmar Hendriks, Initiatiefnemer en Adviseur

Lees meer over Wilmar

Wilmar Hendriks is privacy manager en adviseur sinds 2002. En sinds 2018 founder van het platform voor ervaren privacy experts, ControlPrivacy. Daarmee hij hoogwaardige en effectief verbonden expertise, zonder onnodige organisatiekosten, wil aanbieden.

Hij adviseert en ondersteunt vooral overheden en organisaties, vaak bij de meer complexe en innovatieve ontwikkeling en regionale en interdisciplinaire samenwerking. Ook in zijn rol als FG. Hij draagt bij aan maatschappelijke borging van privacy, die het doel van verwerking centraal houdt. Hij is bijvoorbeeld bestuurder bij Stichting Privacy First en Juryvoorzitter bij de Nederlandse Privacy Awards. Daarnaast ontwikkelt en geeft hij een scala aan privacytrainingen. Zowel algemene als maatwerk trainingen met een specifiek doel.

Wilmar acteert momenteel als FG, strategisch adviseur, trainer en coach. Hij werkt doelgericht, innovatief en verbindend. Ook brengt hij de relevante risico’s helder in beeld, maar adviseert niet altijd deze ten allen koste te vermijden, het doel blijft centraal. “Geen lijstjes vullen, maar de praktijk voldoende zorgvuldig laten werken”. Maar ook “Betrekken van betrokkenen” is een term die hij regelmatig vertaalt naar de praktijk.

Zijn ervaring is breed, Hij was landelijk projectleider bij het Programma Sociaal Domein, Uitwisseling Persoonsgegevens en Privacy, waaruit nu de Wams voortkomt. Binnen de Gemeente Amsterdam was hij sinds 2002 15 jaar verantwoordelijk voor privacy in het Maatschappelijk/Sociaal domein, vooral bij Onderwijs, Jeugd en Zorg. Zijn specialisme is integrale aanpak in dat domein, vanuit alle posities bekeken, maar vooral die van de betrokkenen. In zijn rol van regionaal programmamanager decentralisatie Jeugdwet (2015-2018) voor de regio Amsterdam Amstelland, Zaanstreek Waterland en Haarlemmermeer werden theorie en praktijk definitief verbonden.

   

Selina Brondijk-Kossen, Jurist

Lees meer over Selina

“Ik ben een praktische denker met hart voor privacy vraagstukken in het sociaal domein. Daarbij kijk ik naar wat wel mogelijk is binnen de grenzen van de wet. Het recht op privacy is een mensenrecht en een grondrecht. Het gaat daarbij wat mij betreft over respect voor hoe anderen wensen te leven en over hoe je zelf behandeld zou willen worden. Met die menselijke maat als inslag zijn de meeste privacy vraagstukken prima op te lossen. Naast privacy neem ik altijd de bredere context van het vraagstuk in ogenschouw. Het geeft me voldoening als de mensen die ik adviseer met mijn advies steviger kunnen opereren in de weerbarstige dagelijkse praktijk.”

Roswitha Talen, Jurist

Lees meer over Roswitha

“Tegenwoordig hoor je vaak dat iets niet mag vanwege privacywetgeving. Dit is veelal het gevolg van onvoldoende kennis over of een onjuiste toepassing van deze privacywetgeving. Wil je weten wat wel kan, en hoe je dit het beste kan aanpakken? Dan ben je bij mij aan het juiste adres. Uiteraard zijn er ook grenzen. En terecht. Deze zal ik ook duidelijk aangeven, maar ik zal altijd meedenken aan een oplossing. Wat is er wél mogelijk?

Ik heb veel kennis en ervaring op het gebied van privacy, zoals de AVG en de Wet politiegegevens. Ik breng dit met veel enthousiasme en energie over op anderen. Ik ben praktisch ingesteld en kom graag met goede voorbeelden en concrete handvatten, het liefst met een dosis humor. Mijn adviezen zijn praktisch en helder. Geen langdradige juridische rompslomp zonder eenduidige conclusies. Met mijn advies is helder wat je moet doen, of welke keuzes er allemaal zijn.

Wil je bijvoorbeeld weten welke informatie de politie mag verstrekken of wil je weten wanneer een burger nu eigenlijk inzage kan doen? Heb je meer behoefte aan informatie op welke manier je data het beste op kunt slaan? Wil je misschien een interactieve training of toch liever een persoonlijk consult over de gevolgen voor de verwerking van persoonsgegevens door BOA’s nu ze onder de Wpg vallen? Dan heb je in mij de juiste persoon gevonden!

Mijn passie mag duidelijk zijn: het verbinden van mensen met deze materie. Ik kan dan ook putten uit meerdere jaren ervaring in gecompliceerde privacythema’s in zowel het publieke als private domein. Met veel enthousiasme breng ik de mensen graag op de hoogte van de do’s en dont’s op dit onderwerp.

Kortom, dataprotectie is mijn ding! Die van jou ook of wil je hier meer over weten? Neem contact met me op en je privacy(policy) zal nooit meer hetzelfde zijn.”

Esther van Herk, Jurist

Lees meer over Esther

“Als je niets te verbergen hebt, moet het toch kunnen? Nee, privacy draait niet om het verbergen van informatie, maar om het beschermen van persoonsgegevens. Het is een fundamenteel mensenrecht. Of je nu wel of niet iets te verbergen hebt, niemand hoeft dat te weten. Privacy wordt vaak als vervelend ervaren of gezien als obstakel bij het uitvoeren van de werkzaamheden. Dit is onterecht omdat er, ondanks de grenzen, veel mogelijk is binnen de privacywetgeving. Ik ben een pragmatische jurist en gefocust op deze mogelijkheden.

Ik heb veel kennis en ervaring op het gebied van privacy, zoals de Algemene verordening gegevensbescherming en de Wet politiegegevens. Ook heb ik meerdere jaren ervaring als procesvertegenwoordiger op het gebied van privacy. Met duidelijke voorbeelden en veel enthousiasme breng ik mijn kennis over op anderen. Ik vind het belangrijk dat mijn advies voor iedereen begrijpelijk is. Het geeft me voldoening als de mensen die ik adviseer enthousiast worden over en zich meer bewust zijn van privacy.

Heb je te maken met de Wet politiegegevens en de Algemene verordening gegevensbescherming en wil je duidelijk hebben wanneer welke wet van toepassing is en wat er binnen de kaders van deze wetgevingen allemaal mogelijk is? Wil je een training of een persoonlijk advies over de verwerking van persoonsgegevens door BOA’s nu ze onder de Wet politiegegevens vallen? Moet er een data protection impact assessment of een convenant in het kader van een samenwerkingsverband worden opgesteld? Neem dan contact met mij op.”

Johannes Homan, Jurist

Lees meer over Johannes

“Veel mensen denken dat er een nieuwe wereld is gestart na de invoering van de AVG op 26 mei 2018. Gelukkig is dat niet het geval. We hebben ons bang laten maken dat de AP allemaal boetes zou gaan uitdelen. En daardoor zijn veel mensen in een kramp geschoten. Dat is nergens voor nodig. Ja, de AVG heeft wel een aantal zaken gewijzigd. Zo moet je als organisatie goed nadenken waarom je persoonsgegevens verwerkt en moet je verantwoorden waarom je persoonsgegevens verwerkt. En dan vooral als de verwerking schuurt of in strijd is met de AVG. Zo zorg je ervoor dat je organisatie door kan en je tegelijkertijd de rechten van betrokkenen respecteert. Want de AVG geeft betrokkenen wel meer rechten. En terecht.

Ik beschouw mezelf als een praktische jurist. Ik kijk niet naar wat niet mag, maar onderzoek hoe je het als organisatie zo kunt organiseren dat het wel kan, zonder daarbij de regels van de AVG te overtreden. Ik heb veel ervaring in het gemeentelijke domein en vraag me constant af hoe het systeem ten dienste kan zijn aan de inwoners.”

contact

Voor meer informatie, beschikbaarheid en offertes, neem contact op.

ControlPrivacy is bereikbaar via:

email: mail@controlprivacy.nl